ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ Hosting จาก Thaihost2000.com


1. การเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือโฮมเพจของผู้ใช้บริการ Hosting ให้ถือเป็นการ กระทำที่อยู่ภายใต้
    ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ Hosting ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

2. ห้ามกระทำการเผยแพร่ สื่อผิดกฏหมายทุกชนิด เช่น ภาพอนาจาร เพลง หรือ ซอฟแวร์ ผิดกฏหมาย ต่างๆ รวมถึงการชี้นำ
    ในรูปแบบต่างๆ

3. ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

4. ผู้ใช้บริการ Hosting ต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ
    อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ Hosting และ/หรือระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม

5. ห้ามใช้บริการอีเมล์ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
    ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น (Spam) หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิดลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ หรือ
    เข้าข่ายหลอกลวงต่างๆ

6. ห้ามกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ เซิร์ฟเวอร์โดยรวม

7. ห้ามเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและผิดศีลธรรม

8. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ลงโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่ทำให้เกิดการ Over โหลดของ CPU ตลอด
    จนเป็นภาระหนักต่อเซิร์ฟเวอร์ หากพบเห็นผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และหรือ ยกเลิกการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้ง
    ให้ทราบล่วงหน้า

9. ผู้ใช้บริการ Hosting มีหน้าที่ Backup ข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งเรามีระบบ Backup ให้คุณใช้งานแล้วใน Control Panel ซึ่งท่าน
    สามารถ Backup ข้อมูลได้ตลอดเวลา และ ผู้ใช้บริการจะต้อง Download มาเก็บไว้ในเครื่องของตนเอง


ขอให้ผู้ใช้บริการ Hosting ทุกท่านช่วยกันรักษาเงื่อนไขการใช้บริการด้วยครับด้วยความนับถือ Thaihost2000.com
 

บริการโฮสติ้งในประเทศ บริการที่เกี่ยวข้อง / ออกแบบเว็บไซต์ Support / วิธีการใช้งาน ติดต่อสอบถาม / การชำระเงิน

- Hosting Services
- Reseller Hosting
- VPS Server
- Dedicate Server ระบบ Cpanel
- Hosting Unlimited Disk Space

- บริการออกแบบ จัดทำเว็บไซต์
- Free Shopping Cart Setup
- Free Webboard Setup
- Google Apps
- Setup CMS Content Manager


- Ftp upload / download
- Setup Email Account
- Setup Mysql Database

- แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
- รายละเอียดการชำระเงิน
- แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน
- เงื่อนไขการใช้บริการ
- Faq ถามตอบข้อสงสัย